Bonus in de Oostzee

Oostzee

HuFoSS Bestuursleden zijn als expert binnen het BONUS-MARES project betrokken bij het ontwikkelen van een beoordelings- en waarderings-systeem van ecosysteemdiensten in de Oostzee. Hierbij worden biologische en economische benaderingen geïntegreerd. Doel is om tot “evidence-based besluitvorming te komen en een duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten in de Oostzee te bevorderen waarbij activiteiten van de mens met de natuur in evenwicht blijven.