MarBEFES project

Kick-off

MarBEFES : MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services

MarBEFESHuFoSS is een van de leidende partners in het MarBEFES-project dat de komende 4 jaar gefinancierd zal worden door het Horizon Europe Programma ter versterking van het Europese Green Deal programma. Bij het project zijn 22 onderzoeksinstituten uit 15 Europese landen betrokken.

De belangrijkste doelstellingen van MarBEFES zijn het evalueren en karakteriseren van relaties tussen mariene biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen, ecosysteemdiensten en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke diensten en baten voor kustgemeenschappen. De resultaten zullen worden vastgelegd in gebruiksvriendelijke modellen om praktijkmensen en beleid te helpen de ecologische waarde te maximaliseren en een duurzaam sociaal-economisch gebruik van het mariene systeem voor huidige en toekomstige generaties te optimaliseren

De rol van HuFoSS is om de betrokkenheid van relevante belanghebbenden (d.w.z. praktijkmensen, onderzoekers, de industrie, het beleid, het grote publiek) te verzekeren en om hen aan te moedigen de inhoud van het project samen vorm te geven en feedback te geven op de resultaten van het project. Dit om de projectresultaten relevant en haalbaar te maken, zowel in de praktijk als in het beleid en de besluitvorming, en daardoor de acceptatie van MarBEFES-instrumenten en producten door eindgebruikers te versterken. Hiertoe zal HuFoSS door middel van enquêtes met belanghebbenden uit alle studielocaties inventariseren wat hun belangrijkste observaties, wensen, eisen en problemen zijn gerelateerd aan de variatie en functie van biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen, ecosysteemdiensten en de hieraan verbonden levering van maatschappelijke diensten en baten in hun maatschappelijke en natuurlijke omgeving.

De studies zullen worden uitgevoerd in alle onderzoeksgebieden binnen een reeks brede transecten gaande van het Noordpoolgebied, via de brakke Oostzee, de mariene Noordzeekusten en de Atlantische Oceaan tot de subtropische Middellandse Zee (zie afbeelding).

Kick-off MarBEFES NL

MarBEFES kick offBegin oktober vond de eerste algemene vergadering plaats van MarBEFES waarin HuFoSS opereert als een van de leidende partners. Op uitnodiging van het Poolse Instituut voor Oceanografie (IOPAN) zijn we met meer dan zestig Europese collega-onderzoekers bijeengekomen in het zonnige Sopot, gelegen aan de Oostzee.

De komende vier jaar werken we samen met 22 onderzoeksinstituten aan dit internationale en interdisciplinaire project. HuFoSS vormt de schakel tussen de deelnemende onderzoekers en de plaatselijke gebruikers van de zee, zodat betrokken burgers op de voorgrond komen te staan en baat hebben bij de uitkomsten van het project. We kijken terug op een geslaagde eerste vergadering door de informatieve sessies en plezierige discussies. Bovendien stond de bijeenkomst in het teken van ontmoeting: zowel het weerzien van oude bekenden als kennismaking met nieuwe collega’s.

We zijn blij ons de komende periode samen met hen in te zetten ten behoeve van kustgebieden en kustgemeenschappen in Europa.

Voor meer informatie over het project, zie de website https://marbefes.eu.

MarBEFES