Christiaan Hummel

Christiaan Hummel MSc. Bioloog

Penningmeester
Ik heb een sterke interesse in natuurgebieden, en hoe die het beste kunnen worden ingericht zodat ze onze toekomst op aarde zullen gaan helpen te waarborgen. Mijn expertise is het verbinden van verschillende betrokken partijen bij natuurgebieden, om op deze manier een optimaal maatschappelijk en sociaal draagvlak voor de inrichting van een natuurgebied te creëren. Ik ben woonachtig en actief in een Centraal Wonen project, een woonvorm waar de nadruk op de sociale cohesie tussen de bewoners ligt, en waar samen gewerkt wordt aan de toekomst. Binnen HuFoSS wil ik een bijdrage leveren aan het scheppen van een breder sociaal draagvlak voor natuurontwikkeling en aan het behoud van een gezonde leefomgeving voor onze toekomstige generaties.