Josephine Kopman

Josephine Koopman MA. Erfgoedkundige

Sociaal-ecologisch onderzoeker

Mijn academische achtergrond ligt in de geesteswetenschappen, in het bijzonder op het vlak van erfgoed en herinneringscultuur. Ik ben geïnteresseerd in hoe men zich verhoudt tot verleden en toekomst en de rol die erfgoed daarin speelt. Daarnaast vind ik het van belang zorg te dragen voor de natuurlijke omgeving om de gezondheid van de aarde en al wat leeft te waarborgen. Binnen de onderzoeksprojecten gaat mijn speciale aandacht dan ook uit naar de onderlinge verbondenheid van natuur en cultuur in kustgebieden.