Rob Segeren

Rob Segeren MSc. Cultureel Antropoloog

Sociaal-ecologisch onderzoeker

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door menselijke diversiteit. Andere talen, andere culturen, en vooral de verschillende manieren waarop mensen hun leven betekenis geven, hebben mij altijd enorm geboeid. Gedurende mijn studiejaren heb ik deze interesses verder verdiept door maatschappelijke en culturele kwesties vanuit een wetenschappelijk kader te onderzoeken. In die tijd ben ik me steeds meer gaan interesseren in de relaties tussen cultuur, maatschappij en onze natuurlijke omgeving. Mens en natuur zijn onlosmakelijk verbonden, en de manier waarop de mens zijn omgeving waarneemt en betekenis toedicht is in grote mate gevormd door culturele overtuigingen. Helaas wordt binnen de ecologische benadering deze dimensie vaak vergeten of onderbelicht. Binnen HuFoSS hoop ik deze belangrijke aspecten extra onder de aandacht te brengen, en met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan een actieve bijdrage te leveren aan duurzame initiatieven en een betere balans tussen natuur, cultuur, en samenleving.