Archief

Herman Hummel

Prof. Dr. Herman Hummel, Marien ecoloog

Mijn jarenlange onderzoek richt zich vooral op aanpassingen in de ecologie van bodemdieren in zee (bijv. van hun diversiteit, verspreiding, groei, voortplanting) onder invloed van veranderingen in hun omgeving (bijv. temperatuur, zoutgehalte, getij, voedsel, vervuiling). Hiervoor heb ik veel veld-observaties en laboratorium experimenten over heel Europa uitgevoerd in samenwerking met…
Lees meer