HuFoSS: Hummel Foundation for Sustainable Solutions

 Aankondiging van: Drie vacatures voor academische onderzoekers

HuFoSS is een jonge stichting zonder winstoogmerk die als doel heeft het stimuleren van innoverende initiatieven voor een duurzame natuurlijke en bebouwde omgeving. De stichting ondersteunt initiatieven op het gebied van het behoud, beheer, en herstel van natuurlijke en culturele landschappen en zeegezichten, de benutting van ecosysteem-diensten die in balans zijn met de natuurlijke omgeving, en de versterking van de betrokkenheid van belanghebbenden bij activiteiten en projecten in de natuurlijke en/of bebouwde omgeving. Daartoe is de stichting actief betrokken bij onderzoek naar de samenhang tussen ecologische, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen in onze leefomgeving. Voor HuFoSS is een belangrijk aspect dat belanghebbenden en inwoners van een onderzoeksgebied van het begin af aan gehoord en betrokken worden bij het onderzoek, zodat resultaten optimaal benut kunnen worden.

HuFoSS zal de komende 4 jaren deelnemen aan twee internationale EU projecten, MarineSABRES (MARINE Systems Approaches for Biodiversity Resilience and Ecosystem Sustainability) en MarBEFES (MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services). Beide projecten worden gefinancierd door het Horizon Europe Programme en beogen het Europese Green Deal programma te versterken.

Het doel van MarBEFES is om op Europese schaal verbanden tussen mariene biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen, ecosysteemdiensten en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke goederen en baten in kustgemeenschappen te evalueren en te karakteriseren.

Marine SABRES is er meer op gericht om op lokaal niveau belanghebbenden in kustgebieden, zoals medewerkers van natuurparken, het bedrijfsleven, beleidsambtenaren, onderzoekers en publiek in het algemeen, in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over de balans tussen enerzijds behoud en bescherming van mariene biodiversiteit en natuurlijke mariene ecosystemen, en anderzijds de versterking van een duurzame levering van maatschappelijke diensten en economische baten.

HuFoSS zal in beide projecten op alle studielocaties door middel van enquêtes met belanghebbenden inventariseren wat hun belangrijkste observaties, wensen, vereisten, en problemen zijn verbonden aan de hoofdthema’s van de projecten, en hen vragen feedback te geven op de resultaten van het project.

Een korte beschrijving van de projecten is te vinden op de HuFoSS website: zie MarBEFES en MARINE-SABRES

Binnen HuFoSS zijn er voor de uitvoering van het onderzoek binnen deze twee projecten vacatures voor:

Drie (3) onderzoekers

Wij zoeken onderzoekers met ervaring op het snijvlak van mariene ecologie, milieukunde, socio-economie, en cultuur.

Functie-eisen: Wij zoeken onderzoekers op academisch of HBO niveau met aantoonbare affiniteit voor onderzoek naar ecologische, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen in het mariene milieu en met een nadruk op kust-gemeenschappen. De ideale kandidaten:

  • hebben bij voorkeur ervaring met zowel praktisch (veld) als theoretisch werk op het snijvlak van voornoemde disciplines,
  • hebben goede kennis van statistiek,
  • kunnen zelfstandig werken en vlot rapporteren,
  • kunnen zich goed in het Engels uitdrukken zowel mondeling als schriftelijk,
  • kunnen goed binnen (inter)nationale multi-disciplinaire teams functioneren,
  • zijn bereid om regelmatig meerdaagse surveys op Europese en Atlantische onderzoeks-locaties uit te voeren,
  • zijn bereid om te helpen in naar voren komende algemene taken.

 Aanstelling: Per 1 september, vooralsnog voor de duur van vier jaar, met een proeftijd van twee maanden. Part-time aanstelling, met een minimum van 0,5 fte, is in overleg mogelijk.

 Salaris: Variërend van € 2807,- tot € 5196,- per maand, afhankelijk van ervaring en opleiding. De genoemde bedragen zijn het bruto maandsalaris bij een volledige 40-urige werkweek. Op het salaris wordt een vakantietoeslag van 8% toegekend.

Voor de vacatures geldt:

Standplaats: Roosendaal

Inlichtingen: Een uitgebreidere beschrijving van de projecten wordt verstrekt door Prof. Dr. Herman Hummel, telefoon +31-6-41854344, e-mail: herman.hummel@hufoss.nl.

Sollicitatie: Uw schriftelijke motivatiebrief, met CV, kunt u voor 10 juni 2022 richten aan HuFoSS, t.a.v. Prof. Dr. Herman Hummel, Bronkhorstdreef 36, 4706 VB Roosendaal.

U kunt ook per e-mail solliciteren, onder vermelding van “vacatures MarBEFES en MarineSABRES” in de onderwerp-regel van het bericht, en uw CV kunt u meesturen in een bijlage als Word document of pdf bestand. Uw e-mail kunt u zenden naar info@hufoss.nl.

Acquisitie door derden wordt door ons niet op prijs gesteld.