Disclaimer voor HuFoSS

HuFoSS betracht grote zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie op haar websites te
waarborgen. De websites zijn echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. HuFoSS aanvaardt
dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan, en het gebruik ervan
is voor uw eigen risico. De HuFoSS-websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere, niet door
HuFoSS gecontroleerde websites. HuFoSS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud,
juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites.
HuFoSS is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit
de werking van de HuFoSS-websites of het gebruik van informatie op de HuFoSS-websites. Op de
HuFoSS-websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien de Engelse versie van
deze tekst tot andere interpretaties leidt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.