HuFoSS Bestuur

HuFoSS heeft op dit moment een driekoppig bestuur.

Herman Hummel is op dit moment de Voorzitter, Christiaan Hummel de Penningmeester, en Reinhout Hummel de Secretaris.

Herman Hummel

Prof. Dr. Herman Hummel, Marien ecoloog

Voorzitter
Ik ben, naast mijn voorzitterschap voor HuFoSS, coördinator van het Noordzee-onderzoekscentrum bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ-NSRC te Yerseke en Texel), en hoogleraar aan het Oceanografisch Instituut van de Universiteit van Gdansk, Polen. Vanuit mijn werk zie ik helaas nog vaak dat er in gesprekken tussen onderzoekers, beleidsmakers en belanghebbenden langs elkaar heen wordt gesproken. Velen blijven hangen binnen het kleine eilandje van het eigen vakgebied of interesse. Hierdoor blijft veel kennis en ervaring onbenut, verloopt overleg traag, en worden besluiten niet gemeenschappelijk gedeeld. En worden de echt nodige besluiten om te komen tot een duurzamere samenleving niet genomen of zijn ze laat en incompleet. Binnen HuFoSS is het daarom mijn doel om verschillende partijen en benaderingen meer bij elkaar te brengen om te komen tot een duurzamere natuur en samenleving. Zo een duurzame omgeving zie ik graag want naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd meer buiten dan binnen te vinden: thuis ben ik, naast het noodzakelijke huishouden, vooral bezig in de tuin, voor de sport vooral nabij binnenwateren als roeier of roei-instructeur, en voor vakantie vaak in de bergen om te wandelen van berghut naar berghut.
Christiaan Hummel

Christiaan Hummel MSc. Bioloog

Penningmeester

Ik heb een sterke interesse in natuurgebieden, en hoe die het beste kunnen worden ingericht zodat ze onze toekomst op aarde zullen gaan helpen te waarborgen. Mijn expertise is het verbinden van verschillende betrokken partijen bij natuurgebieden, om op deze manier een optimaal maatschappelijk en sociaal draagvlak voor de inrichting van een natuurgebied te creëren. Ik ben woonachtig en actief in een Centraal Wonen project, een woonvorm waar de nadruk op de sociale cohesie tussen de bewoners ligt, en waar samen gewerkt wordt aan de toekomst. Binnen HuFoSS wil ik een bijdrage leveren aan het scheppen van een breder sociaal draagvlak voor natuurontwikkeling en aan het behoud van een gezonde leefomgeving voor onze toekomstige generaties.

Reinhout Hummel MSc. Bouwkundig ingenieur

Reinhout Hummel MSc. Bouwkundig ingenieur

Secretaris

Ik heb eigenlijk al van jongs af aan een (voor)liefde voor de bouw gehad. Ik kon uren gefascineerd naar bouwprojecten staan kijken. Daarom was voor mij na de middelbare school de enige logische keuze voor een vervolg opleiding: de bouw. Na mijn opleiding, via de MBO, HBO en Universiteit, lagen de banen niet voor het oprapen en was ik, in hartje crisis-tijd, al lang blij dat ik een baan aangeboden kreeg, en ben ik in de offshore aan de slag gegaan. Bij het instorten van de oliemarkt en de daarop volgende bezuinigingsronde, heb ik het besluit genomen om terug te gaan naar mijn roots: de bouw. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in verschillende functies in de bouw. Hierbij heb ik expertise mogen op doen in (technische) proces verbetering en uitvoering. Deze vaardigheden zet ik binnen HuFoSS in om tot een verbetering te komen van de relatie tussen de mens en de natuurlijke omgeving.