HuFoSS

Herman Hummel

Prof. Dr. Herman Hummel, Marien ecoloog

Ik ben, naast mijn voorzitterschap voor HuFoSS, lid van de stuurgroepen van grote EU-projecten en Hoogleraar aan het Oceanografisch instituut van de Universiteit van Gdanks, Polen. Vanuit mijn werk zie ik helaas nog vaak dat er in gesprekken tussen onderzoekers, beleidsmakers en belanghebbenden langs elkaar heen wordt gesproken. Velen blijven hangen binnen het kleine eilandje van het eigen vakgebied of interesse. Hierdoor blijft veel kennis en ervaring onbenut, verloopt overleg traag, en worden besluiten niet gemeenschappelijk gedeeld. En worden de echt nodige besluiten om te komen tot een duurzamere samenleving niet genomen of zijn ze laat en incompleet. Binnen HuFoSS is het daarom mijn doel om verschillende partijen en benaderingen meer bij elkaar te brengen om te komen tot een duurzamere natuur en samenleving. Zo een duurzame omgeving zie ik graag want naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd meer buiten dan binnen te vinden: thuis ben ik, naast het noodzakelijke huishouden, vooral bezig in de tuin, voor de sport vooral nabij binnenwateren als roeier of roei-instructeur, en voor vakantie vaak in de bergen om te wandelen van berghut naar berghut.

Bram Sturm

Bram Sturm MSc. Milieukundig onderzoeker

Altijd ben ik al zeer breed geïnteresseerd geweest. Dit heeft zich in een opleiding milieukunde goed kunnen uiten. In eerdere werkzaamheden ben ik onder andere bezig geweest met het verbinden van verschillende betrokkenen, zoals omgevingsdiensten, private personen en bedrijven. Het verbinden van verschillende betrokkenen is iets dat ik binnen HuFoSS graag doe. De complexiteit van verschillende ecosystemen en de samenhang met de maatschappij trekken mijn aandacht. En deze samenhang wil ik graag verbeteren.

Britt Thijssen

Britt Thijssen BAS. Toegepast ecoloog

Tijdens mijn opleiding biologie ben ik mij gaan specialiseren in de ecologie. Grote ecosystemen vewonderen mij en hoe alle organismen hierin hun eigen rol vertolken. Menig mens heeft vaak moeite om in zijn rol bescheiden te zijn, helaas nooit zonder consequenties. Vanwege mijn achtergrond in de melkveehouderij kwam ik er al snel achter dat er ongelofelijke voordelen zitten aan samenwerken met de natuur. Het is mijn doel bij HuFoSS om de harmonie tussen verschillende sectoren en de ecosystemen te stimuleren.

Josephine Kopman

Josephine Koopman MA. Erfgoedkundige

Mijn academische achtergrond ligt in de geesteswetenschappen, in het bijzonder op het vlak van erfgoed en herinneringscultuur. Ik ben geïnteresseerd in hoe men zich verhoudt tot verleden en toekomst en de rol die erfgoed daarin speelt. Daarnaast vind ik het van belang zorg te dragen voor de natuurlijke omgeving om de gezondheid van de aarde en al wat leeft te waarborgen. Binnen de onderzoeksprojecten gaat mijn speciale aandacht dan ook uit naar de onderlinge verbondenheid van natuur en cultuur in kustgebieden.

Rob Segeren

Rob Segeren MSc. Cultureel Antropoloog

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door menselijke diversiteit. Andere talen, andere culturen, en vooral de verschillende manieren waarop mensen hun leven betekenis geven, hebben mij altijd enorm geboeid. Gedurende mijn studiejaren heb ik deze interesses verder verdiept door maatschappelijke en culturele kwesties vanuit een wetenschappelijk kader te onderzoeken. In die tijd ben ik me steeds meer gaan interesseren in de relaties tussen cultuur, maatschappij en onze natuurlijke omgeving. Mens en natuur zijn onlosmakelijk verbonden, en de manier waarop de mens zijn omgeving waarneemt en betekenis toedicht is in grote mate gevormd door culturele overtuigingen. Helaas wordt binnen de ecologische benadering deze dimensie vaak vergeten of onderbelicht. Binnen HuFoSS hoop ik deze belangrijke aspecten extra onder de aandacht te brengen, en met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan een actieve bijdrage te leveren aan duurzame initiatieven en een betere balans tussen natuur, cultuur, en samenleving.

Hufoss bestuur

HuFoSS heeft op dit moment een driekoppig bestuur.

Herman Hummel is op dit moment de coördinator en voorzitter bestuur, Christiaan Hummel de Penningmeester, en Reinhout Hummel de Secretaris.

Christiaan Hummel

Christiaan Hummel MSc. Bioloog

Ik heb een sterke interesse in natuurgebieden, en hoe die het beste kunnen worden ingericht zodat ze onze toekomst op aarde zullen gaan helpen te waarborgen. Mijn expertise is het verbinden van verschillende betrokken partijen bij natuurgebieden, om op deze manier een optimaal maatschappelijk en sociaal draagvlak voor de inrichting van een natuurgebied te creëren. Ik ben woonachtig en actief in een Centraal Wonen project, een woonvorm waar de nadruk op de sociale cohesie tussen de bewoners ligt, en waar samen gewerkt wordt aan de toekomst. Binnen HuFoSS wil ik een bijdrage leveren aan het scheppen van een breder sociaal draagvlak voor natuurontwikkeling en aan het behoud van een gezonde leefomgeving voor onze toekomstige generaties.

Reinhout Hummel MSc. Bouwkundig ingenieur

Reinhout Hummel MSc. Bouwkundig ingenieur

Ik heb eigenlijk al van jongs af aan een (voor)liefde voor de bouw gehad. Ik kon uren gefascineerd naar bouwprojecten staan kijken. Daarom was voor mij na de middelbare school de enige logische keuze voor een vervolg opleiding: de bouw. Na mijn opleiding, via de MBO, HBO en Universiteit, lagen de banen niet voor het oprapen en was ik, in hartje crisis-tijd, al lang blij dat ik een baan aangeboden kreeg, en ben ik in de offshore aan de slag gegaan. Bij het instorten van de oliemarkt en de daarop volgende bezuinigingsronde, heb ik het besluit genomen om terug te gaan naar mijn roots: de bouw. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in verschillende functies in de bouw. Hierbij heb ik expertise mogen op doen in (technische) proces verbetering en uitvoering. Deze vaardigheden zet ik binnen HuFoSS in om tot een verbetering te komen van de relatie tussen de mens en de natuurlijke omgeving.