MarineSABRES

MarineSabres project

MarineSABRES: aanstaand bezoek aan de Toscaanse Archipel

Na maanden voorbereiding is de tijd aangebroken van ons eerste bezoek aan éen van de deelnemende onderzoeksgebieden van MarineSABRES, de Toscaanse Archipel. Hier gaan wij een week lang in gesprek met belanghebbenden die actief zijn aan de kust, van de toerisme industrie tot de visserij, van de ambtenarij tot de wetenschap. Wij zijn benieuwd naar hun visie op de samenhang tussen de natuurlijke omgeving en de maatschappelijke en economische baten die daaruit voortvloeien. De inbreng van belanghebbenden vormt de grondslag van het onderzoek, dat poogt om een optimale balans te vinden tussen wat goed is voor mens en milieu. Onze

MarinSABRES kick off

Kick-off MarineSABRES

Op 13 en 14 september vond in het Ierse Cork de eerste algemene vergadering plaats van MarineSABRES waarin HuFoSS een van de leidende partners is. Op uitnodiging van het Ierse Onderzoekscentrum voor Energie, Klimaat en Marien onderzoek en innovatie (MaREI) maakten we kennis met het internationale gezelschap van onderzoekers waarmee we de komende vier jaar werken aan dit vernieuwende interdisciplinaire project. De rol van HuFoSS is erop gericht inwoners en instituten op de deelnemende eilanden te bevragen over hun visie op de zee- en kustomgeving en te betrekken bij het verloop van het onderzoek, zodat de uitkomsten aansluiten bij de

MARINE SABRES

MarineSABRES: MARINE Systems Approaches for Biodiversity Resilience and Ecosystem Sustainability

Het Marine SABRES-project, dat vanaf september 2022 voor de komende 4 jaar gefinancierd door de EU, is een Horizon Europe-programma ter versterking van het Europese Green Deal-programma. Van de 22 onderzoeksinstituten uit 11 Europese landen, is HuFoSS een van de leidende partners. Het doel van Marine SABRES is om belanghebbenden, zoals praktijkmensen, managers, wetenschappers, beleid en het grote publiek, in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over de balans tussen behoud en bescherming van mariene biodiversiteit, het behoud van de natuurlijke structuur en processen van mariene ecosystemen, en de duurzame levering van maatschappelijke diensten en economische baten in kust- en