Waarom zijn er algemene voorwaarden?

Ik wil u graag op de hoogte brengen onder welke voorwaarden u de diensten van HuFoSS geleverd krijgt. Hoe de prijzen en betalingen zijn geregeld en waar u van op aan kunt. In deze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en HuFoSS hebben.

Het is een wettelijke eis dat u vooraf deze algemene voorwaarden kunt inzien en daarom kunt u ze op deze pagina openen en downloaden.

Leveringsvoorwaarden HuFoSS

Uiteraard kunt u mij hierover altijd vragen stellen.