HuFoSS stimuleert vernieuwende ecologische, technische en sociaal-culturele activiteiten en onderzoek voor:

  • het versterken van onze natuurlijke omgeving,
  • het ontwikkelen en uitwerken van duurzame, energie-neutrale concepten voor de benutting of bebouwing van onze omgeving,
  • ideeën die een sociaal versterkend karakter hebben. 

Er is geen twijfel over mogelijk dat onze natuurlijke omgeving onder druk staat. De manier waarop wij als mensen met onze omgeving omgaan zal op korte termijn veranderd moeten worden om niet al te grote onomkeerbare schade in onze natuurlijke omgeving aan te richten. Om deze schade te beperken of zelfs tegen te gaan zal HuFoSS innovatieve activiteiten en onderzoek naar benutting of bebouwing van onze omgeving daarom alleen ondersteunen als dit op een duurzame en energie-neutrale manier, in harmonieuze samenhang met natuur en maatschappij, gebeurt. Om dat te bereiken zal HuFoSS niet de ‘gebaande’ weg bewandelen maar veelal kiezen voor een vooruitstrevende en innovatieve benadering. 

Ondersteuning duurzame initiatieven

HuFoSS ondersteunt duurzame initiatieven op het gebied van:

  • Behoud en herstel van natuurlijke en culturele landschappen en zeegezichten
  • Beheer van beschermde gebieden, en prioritering beheers-aspecten van natuurgebieden
  • Benutting ecosysteem-diensten die in balans zijn met de natuurlijke omgeving op land en in zee
  • Betrokkenheid van belanghebbenden en omwonenden bij activiteiten en projecten in de natuurlijke en/of bebouwde omgeving
  • Bouwsystemen met een innovatief karakter die positief uitwerken op het welzijn en de sociale en culturele samenhang in de maatschappij
  • Energie-neutrale bouwsystemen die betaalbaar zijn voor starters.

Advisering en onderzoek

HuFoSS geeft advies over bovenstaande onderwerpen, maar kan ook zelfstandig of in samenwerking met u projecten en onderzoek opzetten die verband houden met onze hierboven weergegeven doelstellingen. Voor meer informatie en voorstellen voor samenwerking en gezamenlijke projecten kunt u contact met ons opnemen via info@hufoss.nl.