HuFoSS stimuleert vernieuwende ecologische, technische en sociaal-culturele activiteiten en onderzoek voor:

  • het versterken van onze natuurlijke omgeving,
  • het ontwikkelen en uitwerken van duurzame, energie-neutrale concepten voor de benutting of bebouwing van onze omgeving,
  • ideeën die een sociaal versterkend karakter hebben. 

Er is geen twijfel over mogelijk dat onze natuurlijke omgeving onder druk staat. De manier waarop wij als mensen met onze omgeving omgaan zal op korte termijn veranderd moeten worden om niet al te grote onomkeerbare schade in onze natuurlijke omgeving aan te richten. Om deze schade te beperken of zelfs tegen te gaan zal HuFoSS innovatieve activiteiten en onderzoek naar benutting of bebouwing van onze omgeving daarom alleen ondersteunen als dit op een duurzame en energie-neutrale manier, in harmonieuze samenhang met natuur en maatschappij, gebeurt. Om dat te bereiken zal HuFoSS niet de ‘gebaande’ weg bewandelen maar veelal kiezen voor een vooruitstrevende en innovatieve benadering.