Blogs

Nieuw instrument om de sociaal-ecologische status van beschermde gebieden te meten: de Protection Level Index – PLI

HuFoSS-collega’s hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief instrument om de sociaal-ecologische status van beschermde gebieden (PA’s) te meten. Tot nu toe werden dergelijke instrumenten ‘top-down’ ontwikkeld zonder tussenkomst van degenen die het instrument moeten gebruiken. Bovendien waren deze instrumenten vooral gericht op beheerskwesties en niet op de milieutoestand…
Lees meer

Nieuws

Biodiversity

Europese biodiversiteit neemt eerder toe dan af

Voor de Noordzee (en randzeeën) blijkt dat de aantallen en rijkdom aan soorten (van ongewervelden en vogels) zijn toegenomen. De “turnover” van soorten is in de Noordzee afgenomen, wat inhoudt dat het verschijnen van nieuwe soorten niet ten koste is gegaan van bestaande soorten. Op zich positief nieuws, zo vergeleken…
Lees meer

Nieuws

De Noordzee in transitie

Het Noordzee ecosysteem staat de komende decades grote veranderingen te wachten vanwege de enorme vraag naar meer energie (middels honderden windmolens) en voedsel (aquacultuur van bijv. mosselen, oester en wieren) vanuit de zee. Deze toename in energie- en voedsel-productie zal zoveel mogelijk in evenwicht met natuurlijke ontwikkelingen moeten plaats vinden….
Lees meer

Nieuws

Europese natuurparken van goede kwaliteit ?!

De inzet van studenten is vaak van groot belang om onderzoek tot een goed gevolg te brengen. Binnen het Europese EcoPotential project (www.ecopotential-project.eu) werd voor veel Europese natuurgebieden in kaart gebracht wat de onderlinge kwaliteiten van de gebieden (qua ecologische functies, natuurlijke structuren, ecosysteem diensten, risico’s, management) waren. Resultaten kunnen…
Lees meer

Nieuws