Blogs

Oostzee

Bonus in de Oostzee

HuFoSS Bestuursleden zijn als expert binnen het BONUS-MARES project betrokken bij het ontwikkelen van een beoordelings- en waarderings-systeem van ecosysteemdiensten in de Oostzee. Hierbij worden biologische en economische benaderingen geïntegreerd. Doel is om tot “evidence-based” besluitvorming te komen en een duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten in de Oostzee te bevorderen waarbij…
Lees meer

Nieuws

Waddenzee

Focus op de Waddenzee

HuFoSS ondersteunt de informatieverspreiding van het EcoPotential project (www.ecopotential-project.eu) binnen het deel dat voor Europese natuurgebieden in kaart brengt wat de belangrijkste ecologische functies en structuren zijn, welke ecosysteem diensten (zoals visserij of toerisme) die gebieden leveren, en welke risico’s en uitdagingen er liggen. Dit deel is uitgevoerd op het…
Lees meer

Nieuws

HuFoSS logo

HuFoSS gestart

De Stichting HuFoSS is per 31 januari 2020 gestart. Met veel enthousiasme hebben wij de eerste stappen gezet op weg naar onze doelen. We hopen dat we samen met onze kennissen en collega’s kunnen werken aan duurzamere ontwikkelingen in onze omgeving. Aarzelt u niet om contact met ons op te…
Lees meer

Nieuws