Herman Hummel

Prof. Dr. Herman Hummel, Marien ecoloog

Voorzitter
Ik ben, naast mijn voorzitterschap voor HuFoSS, coördinator van het Noordzee-onderzoekscentrum bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ-NSRC te Yerseke en Texel), en hoogleraar aan het Oceanografisch Instituut van de Universiteit van Gdansk, Polen. Vanuit mijn werk zie ik helaas nog vaak dat er in gesprekken tussen onderzoekers, beleidsmakers en belanghebbenden langs elkaar heen wordt gesproken. Velen blijven hangen binnen het kleine eilandje van het eigen vakgebied of interesse. Hierdoor blijft veel kennis en ervaring onbenut, verloopt overleg traag, en worden besluiten niet gemeenschappelijk gedeeld. En worden de echt nodige besluiten om te komen tot een duurzamere samenleving niet genomen of zijn ze laat en incompleet. Binnen HuFoSS is het daarom mijn doel om verschillende partijen en benaderingen meer bij elkaar te brengen om te komen tot een duurzamere natuur en samenleving. Zo een duurzame omgeving zie ik graag want naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd meer buiten dan binnen te vinden: thuis ben ik, naast het noodzakelijke huishouden, vooral bezig in de tuin, voor de sport vooral nabij binnenwateren als roeier of roei-instructeur, en voor vakantie vaak in de bergen om te wandelen van berghut naar berghut.