Ondersteuning duurzame initiatieven

HuFoSS ondersteunt duurzame initiatieven op het gebied van:

  • Behoud en herstel van natuurlijke en culturele landschappen en zeegezichten
  • Beheer van beschermde gebieden, en prioritering beheers-aspecten van natuurgebieden
  • Benutting ecosysteem-diensten die in balans zijn met de natuurlijke omgeving op land en in zee
  • Betrokkenheid van belanghebbenden en omwonenden bij activiteiten en projecten in de natuurlijke en/of bebouwde omgeving
  • Bouwsystemen met een innovatief karakter die positief uitwerken op het welzijn en de sociale en culturele samenhang in de maatschappij
  • Energie-neutrale bouwsystemen die betaalbaar zijn voor starters.

 

Advisering en onderzoek

HuFoSS geeft advies over bovenstaande onderwerpen, maar kan ook zelfstandig of in samenwerking met u projecten en onderzoek opzetten die verband houden met onze hierboven weergegeven doelstellingen. Voor meer informatie en voorstellen voor samenwerking en gezamenlijke projecten kunt u contact met ons opnemen via info@hufoss.nl.