Europese biodiversiteit neemt eerder toe dan af

Biodiversity

Voor de Noordzee (en randzeeën) blijkt dat de aantallen en rijkdom aan soorten (van ongewervelden en vogels) zijn toegenomen. De “turnover” van soorten is in de Noordzee afgenomen, wat inhoudt dat het verschijnen van nieuwe soorten niet ten koste is gegaan van bestaande soorten. Op zich positief nieuws, zo vergeleken met (in feite in tegenstelling tot) de veel-gehoorde negatieve trends over biodiversiteit (afname van de soortenrijkdom). Dit blijkt uit een grootschalige studie in 21 landen met 161 tijdseries voor 6200 soorten over een periode van gemiddeld 20 jaren, en waaraan onze HuFoSS voorzitter Herman Hummel, naast 64 andere wetenschappers, heeft deelgenomen. De studie is verschenen in Nature Communications.

Voor Europa in zijn geheel is er ook sprake van een positief of stabiel beeld, maar moet er wel rekening mee gehouden worden dat er regionaal en per taxonomische groep sterke verschillen kunnen zijn. Zo is er voor de Atlantische land-regio een afname van de aantallen terrestrische ongewervelden (waaronder insecten), terwijl in andere regio’s de rijkdom aan vogelsoorten toeneemt. In het algemeen is ook gebleken dat in Europa de aantallen binnen soorten en de rijkdom aan soorten toenemen met een hogere temperatuur (o.a. door klimaatverandering) en met grotere natuurlijkheid (minder verstoring) van een gebied.

Meer informatie is te vinden in het artikel onder https://rdcu.be/b5AkH.