Nieuw instrument om de sociaal-ecologische status van beschermde gebieden te meten: de Protection Level Index – PLI

HuFoSS-collega’s hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief instrument om de sociaal-ecologische status van beschermde gebieden (PA’s) te meten. Tot nu toe werden dergelijke instrumenten ‘top-down’ ontwikkeld zonder tussenkomst van degenen die het instrument moeten gebruiken. Bovendien waren deze instrumenten vooral gericht op beheerskwesties en niet op de milieutoestand van het gebied. Nu hebben we samen met praktijkmensen in een ‘bottom-up’ procedure een nieuw instrument ontwikkeld waarin meerdere milieu-indicatoren zijn opgenomen – de Protection Level Index (PLI). PLI kan worden gebruikt om de status van PA’s en de voortgang en effectiviteit van PA-beheer-activiteiten bij te houden. Meer informatie is te vinden in het vrij toegankelijke artikel getiteld “A practical novel assessment tool for the socio-ecological condition of Protected Areas: the Protection Level Index (PLI)”, door CA Hummel, YAM Mellink, LJ Bienfait, MC Adamescu, C Cazacu, M Heurich, FM Medina, R Morkūnė, J Švajda, H Hummel, in het Journal for Nature Conservation, 2021 (zie https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126065)