Europese natuurparken van goede kwaliteit ?!

De inzet van studenten is vaak van groot belang om onderzoek tot een goed gevolg te brengen. Binnen het Europese EcoPotential project (www.ecopotential-project.eu) werd voor veel Europese natuurgebieden in kaart gebracht wat de onderlinge kwaliteiten van de gebieden (qua ecologische functies, natuurlijke structuren, ecosysteem diensten, risico’s, management) waren. Resultaten kunnen aangeven op welke aspecten in het beleid en management van de natuurgebieden succesvol gestuurd kan worden om een nog duurzamere omgeving te krijgen. Omdat het een omvangrijk onderzoek betreft was inzet van studenten onontbeerlijk. Een belangrijk deel werd uitgevoerd door studenten aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) te Yerseke. HuFoSS heeft met een verblijfsbeurs aan een student steun verleend, en zal ook voor de komende tijd de voortgang blijven ondersteunen.

Wilt u ook de kwaliteit van een natuurgebied in kaart brengen en een vergelijk maken met andere Europese gebieden, neemt u dan contact op met ons via info@hufoss.nl.