Focus op de Waddenzee

Waddenzee

HuFoSS ondersteunt de informatieverspreiding van het EcoPotential project (www.ecopotential-project.eu) binnen het deel dat voor Europese natuurgebieden in kaart brengt wat de belangrijkste ecologische functies en structuren zijn, welke ecosysteem diensten (zoals visserij of toerisme) die gebieden leveren, en welke risico’s en uitdagingen er liggen. Dit deel is uitgevoerd op het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) te Texel en Yerseke. Hierbij is ook voor de Waddenzee in kaart gebracht wat belanghebbenden rond de Waddenzee belangrijk vinden. Horeca-ondernemers, gemeente-ambtenaren, milieuverenigingen, industrie, veerdiensten, etc, etc, zijn bevraagd en komen tot verrassend gelijkluidende conclusies. HuFoSS vindt de verspreiding en presentatie van deze resultaten belangrijk voor het bevorderen van een duurzame balans in toekomstig beleid en management voor de Waddenzee. HuFoSS zal reisbeurzen verstrekken aan deelnemers van het onderzoek om belanghebbenden te informeren. Wilt u meer informatie of dat een lezing bij uw organisatie over dit onderwerp wordt gegeven dan kunt u met ons contact opnemen (email: info@hufoss.nl, onder vermelding van “EcoPotential Waddenzee onderzoek”).