Kick-off MarBEFES

MarBEFES kick off

Begin oktober vond de eerste algemene vergadering plaats van MarBEFES waarin HuFoSS opereert als een van de leidende partners. Op uitnodiging van het Poolse Instituut voor Oceanografie (IOPAN) zijn we met meer dan zestig Europese collega-onderzoekers bijeengekomen in het zonnige Sopot, gelegen aan de Oostzee.

De komende vier jaar werken we samen met 22 onderzoeksinstituten aan dit internationale en interdisciplinaire project. HuFoSS vormt de schakel tussen de deelnemende onderzoekers en de plaatselijke gebruikers van de zee, zodat betrokken burgers op de voorgrond komen te staan en baat hebben bij de uitkomsten van het project. We kijken terug op een geslaagde eerste vergadering door de informatieve sessies en plezierige discussies. Bovendien stond de bijeenkomst in het teken van ontmoeting: zowel het weerzien van oude bekenden als kennismaking met nieuwe collega’s.

We zijn blij ons de komende periode samen met hen in te zetten ten behoeve van kustgebieden en kustgemeenschappen in Europa.

Voor meer informatie over het project, zie de website https://marbefes.eu.