Kick-off MarineSABRES

MarinSABRES kick off

Op 13 en 14 september vond in het Ierse Cork de eerste algemene vergadering plaats van MarineSABRES waarin HuFoSS een van de leidende partners is. Op uitnodiging van het Ierse Onderzoekscentrum voor Energie, Klimaat en Marien onderzoek en innovatie (MaREI) maakten we kennis met het internationale gezelschap van onderzoekers waarmee we de komende vier jaar werken aan dit vernieuwende interdisciplinaire project. De rol van HuFoSS is erop gericht inwoners en instituten op de deelnemende eilanden te bevragen over hun visie op de zee- en kustomgeving en te betrekken bij het verloop van het onderzoek, zodat de uitkomsten aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers en beleidsmakers.

We kijken ernaar uit om iedereen in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen die uitgaan van een gezonde balans tussen mariene ecosystemen, mariene economie en het maatschappelijk welbevinden.

MarinSABRES kick off logo.