MarineSABRES: MARINE Systems Approaches for Biodiversity Resilience and Ecosystem Sustainability

MARINE SABRES

Het Marine SABRES-project, dat vanaf september 2022 voor de komende 4 jaar gefinancierd door de EU, is een Horizon Europe-programma ter versterking van het Europese Green Deal-programma. Van de 22 onderzoeksinstituten uit 11 Europese landen, is HuFoSS een van de leidende partners.

Het doel van Marine SABRES is om belanghebbenden, zoals praktijkmensen, managers, wetenschappers, beleid en het grote publiek, in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over de balans tussen behoud en bescherming van mariene biodiversiteit, het behoud van de natuurlijke structuur en processen van mariene ecosystemen, en de duurzame levering van maatschappelijke diensten en economische baten in kust- en mariene sectoren. Dit door wetenschappelijke kennis effectief om te zetten in beheers- en instandhoudings-acties, en burgers in staat te stellen betrokken te zijn. Daartoe nodigt Marine SABRES de belanghebbenden uit om gezamenlijk een eenvoudig sociaal-ecologisch systeemmodel en een op ecosystemen gebaseerd beheersmodel te ontwerpen, en om daarmee maatregelen voor de bescherming en instandhouding van kust- en mariene gebieden, hun biodiversiteit en ecosysteemdiensten te versterken.

HuFoSS zal de oprichting van groepen met actief-deelnemende belanghebbenden stimuleren, interactieve enquêtes met belanghebbenden voeren over wat naar hun mening de belangrijkste elementen zijn in hun natuurlijke, sociaal-culturele en economische omgeving, en wat de belangrijkste oorzaken zijn van verandering in hun omgeving. Daarnaast zal HuFoSS de belanghebbenden helpen bij de co-design van het project en het testen van, of het leveren van feedback op, projectresultaten.

De studiegebieden variëren van de Arctische noordoostelijke Atlantische Oceaan (IJsland, Groenland, Faeröer; om de effecten van klimaatverandering en het beheer van commerciële visserij te bestuderen), tot de Macaronesische eilanden verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan (Azoren, Madeira, Canarische Eilanden; om de ontwikkeling van natuurbehoud, restauratie en ecotoerisme te onderzoeken)(zie figuur). Ter vergelijking zal een gebied op het Europese vasteland, de Italiaanse Toscaanse Archipel, worden onderzocht op effecten van toerisme en effectiviteit van het behoud van zeegrasvelden.