Internationaal onderzoek naar de biodiversiteit, functies, en soiaal-economische diensten van mariene ecosystemen

HuFoSS neemt, samen met 25 andere Europese onderzoeks-instituten, deel aan twee voorstellen voor Europees onderzoek binnen het EU Horizon Europe programma (1: MARBEFES – MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services, en 2: MARINE SABRES: MARINE Systems Approaches for Biodiversity Resilience and Ecosystem Sustainability). In beide voorstellen willen we de verbanden tussen het behoud en de bescherming van biodiversiteit en de structuur en het functioneren van ecosystemen onderzoeken. Dit kan helpen om uit die ecosystemen op een duurzame en efficiente manier goederen (bijv. vis), diensten (bijv. recreatie), en de daarmee gepaard gaande sociale en economische voordelen (bijv. banen, inkomen), te verkrijgen. In de voorstellen gaan we de kustgebieden van Europa, en eilanden in de Atlantische Oceaan, met elkaar vergelijken. Begin 2022 worden de eventuele toekenningen bekend gemaakt.